Шпоры - История Беларуси

СКАЧАТЬ

Оценка:

Загрузок: 42

Проверено антивирусом:

На бел. языке.Прадмет Гісторыі Б. Перыдыядызацыя. Крыніцы і гісторыяграфія.Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Б.Узнікненне Беларусі. Розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назвы Белая і Чорная Русь.Увядзенне хрысціянства. Культура ў 9-13 стагоддзі.Ранне-феадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі: іх палітыка, сацыяльна-эканамічнае развіцце: вытокі дзярж. на бел. землях.Барацьба супраць крыжакоў і татара-манголаў.Утварэнне ВКЛ. Падыходжанні і канцэпцыі. Роля бел. зямель ва ўтварэнні ВКЛ.Беларускія землі ў грам. -паліт. жыцці ВКЛ. Палітычная барацьба ў ВКЛ 14-15 ст.Знешняя палітыка ВКЛ.Асаблі васці дряржаўнага і саслоўнага ладу ВКЛ. Тры статуты.Эканамічнае развіцё беларускіх зямель. Станаўленне фальварка-паншчынай гаспадаркі. Запрыгоньванне сялян. Беларускі феадальны горад.Фарміраванне беларускай народнасці.Грамадска-палітычны лад РП. Дряржаўна-прававое становішча княтсва.Люблінская унія. Утварэнне РП.Культура Б. другой паловы 13- першай пловы 16.Брэсцкая царкоўная унія. Уніяцкая царква. Барацьба бел. народа супраць польскай экспансіі.Знешняя палітыка РП. Войны другой паловы 16-18 ст.Паўстанне 1863-1864 у Польшчы, Літве і Б.Культура Б. у др. палове 16-18 ст.Паглыбленне палітычнага крызісу пры падзеле РП.Асаблівасці сац. -эканамічнага развіцця Б. у складзе РП.

Загрузки по теме

  1. ТТК - Изготовление перемычек железобетонных
  2. Человек-волк / The Wolfman (Джо Джонстон) [2010, ужасы, триллер, HDRip] / Фильмы
  3. DISCOVERY: Открытие Карты созвездий Неба (Алексей Меняйлов) [2012, Научно-популярный фильм, WEBRip]
  4. Garrys Mod 10 v1.0.1.0 (2010) PC
  5. Sтер 7 Lite. Программирование в Sтер 7 Lite V2.0

www.wings74.ru © 2017.